Koordinimi në SHBA nëpërmjet PAAC: Regjistrimi i popullsisë së Maqedonisë së Veriut

Me iniciativë të PAAC (Pan-Albanian American Congress, Kongresi PanShqiptaro-Amerikan, https://www.thepaac.org) do të organizohen takime koordinuese virtuale çdo të Dielë duke filluar këtë të Dielë në 28 Mars, në mesditë sipas orës në Chicago. Qëllimi i takimeve koordinuese janë diskutime për mobilizimin e të gjithë shoqatave dhe organizatave Shqiptaro-Amerikane e sidomos ato nga Maqedonia e Veriut që veprojnë në SHBA për vetëregjistrimin e popullësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.Organizatat që deri tani kanë konfirmuar pjesëmarrje:

Në këto takime do të diskutohen mënyrat efikase të ndihmës reciproke dhe mobilizimi i mërgatës shqiptare në të gjithë rajonet ku shqiptarët nga Maqedonia e Veriut jetojnë e veprojnë në SHBA. Gjithe shoqatat vazhdimisht do të koordinojnë punët ne vazhdim.


Person kontakti:Vullnet Dervishi
PAAC Vice Chair & Board Member
(Zv.Kryetar dhe Anëtar Bordi)