Kthella dhe dera e bajraktarit Melyshi

Sa herë përmendej fjala “Kthellë’ (duke nënkuptuar tre bajrakët e Kthellës), unë instiktivisht e ktheja në “thellë”. Dhe më bënte... »

Këngët kështjellare…

Nga Rasim Bebo Katedra e muzikologjisë së Bonit, (Gjermania Perëndimore) studentёve të Fakultetit të muzikologjisë para se të merrnin dipllomën... »