Pesë shtyllat e Strategjisë së re të SHBA-së për luftimin e korrupsionit

Tiranë, 7 dhjetor 2021 – Ambasadorja e SHBA-së në Tiranë, Yuri Kim, ka paralajmëruar hapa shtesë nga qeveria amerikane për të luftuar korrupsionin. Kryediplomatja amerikane në Tiranë shpërndau dje një postim të Sekretarit të Shtetit Antony Blinken, i cili prezantonte strategjinë e re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër korrupsionit.

Në strategji përshkruhet qasja e qeverisë për ngritjen e luftës kundër korrupsionit. Plani parashikon që administrata e SHBA-së do të zbatojë kompetencat që ka aktualisht si dhe do të propozojë masa të reja për të identifikuar dhe ndaluar korrupsionin si dhe për të konfiskuar paratë. Ndërkaq, DASH parashikon bashkëpunim edhe me vendet partnere për të forcuar ligjin dhe për të ndërmarrë hapa shtesë, në mënyrë që të mos bëhen strehë e zyrtarëve të korruptuar.

STRATEGJIA

Korrupsioni është një kancer brenda trupit të shoqërive, një sëmundje që gllabëron nga besimi i publikut dhe aftësinë e qeverive për ta ofruar për qytetarët e tyre. Efektet e dëmshme të korrupsionit ndikojnë pothuajse në të gjitha aspektet e shoqërisë. Ajo përkeqëson pabarazinë dhe polarizimin social, politik dhe ekonomik; pengon aftësinë e shteteve për t’iu përgjigjur krizave të shëndetit publik ose për të ofruar arsim cilësor; degradon mjedisin e biznesit dhe mundësitë ekonomike; nxit konfliktin; dhe minon besimin në qeveri.

Ata që abuzojnë me pozitat e pushtetit për përfitime private vjedhin jo vetëm pasurinë materiale, por dinjitetin dhe mirëqenien njerëzore. Duke njohur aftësinë e korrupsionit për të gërryer demokracinë, më 3 qershor 2021 Presidenti Biden vendosi luftën kundër korrupsionit si një interes thelbësor të sigurisë kombëtare të SHBA.

Prandaj, ai drejtoi ekipin e tij të sigurisë kombëtare që të drejtonte krijimin e një strategjie gjithëpërfshirëse që, kur të zbatohej, do të përmirësonte aftësinë e qeverisë së SHBA për të parandaluar korrupsionin, për të luftuar në mënyrë më efektive financimin e paligjshëm, për t’i mbajtur më mirë përgjegjës aktorët e korruptuar dhe për të forcuar kapacitetin e aktivistëve.

Gazetarë investigativë dhe të tjerë, në vijën e parë të ekspozimit të akteve korruptive. Sot, në linjën e udhëzimeve të Presidentit, administrata Biden-Harris po publikon Strategjinë e parë të Shteteve të Bashkuara Kundër Korrupsionit. Strategjia harton një qasje të gjithë qeverisë për ngritjen e luftës kundër korrupsionit.

Ajo vë theks të veçantë në kuptimin më të mirë dhe përgjigjen ndaj dimensioneve transnacionale të kërcënimit, duke përfshirë marrjen e hapave shtesë për të reduktuar aftësinë e aktorëve të korruptuar për të përdorur sistemet financiare të SHBA-së dhe ndërkombëtare për të fshehur pasuritë dhe për të pastruar të ardhurat e akteve korruptive.

PESË SHTYLLAT

Për të udhëhequr zbatimin, Strategjia organizon përpjekjet e qeverisë së SHBA-së për të luftuar korrupsionin nën pesë shtylla që përforcojnë njëra-tjetrën:

  1. Modernizimi, koordinimi dhe dhënia e burimeve për përpjekjen e qeverisë amerikane për të luftuar korrupsionin: Ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë qenë prej kohësh lider në luftën globale kundër korrupsionit, trajtimi i kërcënimit si një imperativ i sigurisë kombëtare kërkon një qasje të përditësuar. Kjo do të përfshijë: kuptimi dhe reagimi më i mirë ndaj dimensioneve transnacionale të korrupsionit, duke përfshirë prioritizimin e mbledhjes dhe analizës së inteligjencës mbi aktorët e korruptuar dhe rrjetet e tyre. Ngritja e punës së antikorrupsionit si një prioritet ndërsektorial në departamentet dhe agjencitë kryesore në të gjithë qeverinë federale, duke përfshirë organet koordinuese në Departamentin e Shtetit, Thesarit dhe Tregtisë, dhe Agjencinë e SHBA-së për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Rritja e burimeve ligjzbatuese dhe forcimi i shkëmbimit të informacionit midis komunitetit të inteligjencës dhe zbatimit të ligjit.
  2. Frenimi i financave të paligjshme: Aktorët e korruptuar dhe lehtësuesit e tyre mbështeten në dobësitë në Shtetet e Bashkuara dhe sistemet financiare ndërkombëtare për të errësuar pronësinë e aseteve dhe për të pastruar të ardhurat e aktiviteteve të tyre të paligjshme. Si ekonomia më e madhe në botë, Shtetet e Bashkuara mbajnë përgjegjësi për të adresuar boshllëqet në sistemin tonë rregullator dhe për të punuar me aleatët dhe partnerët tanë për të bërë të njëjtën gjë. Kjo nënkupton adresimin e mangësive.
  3. Mbajtja përgjegjëse e aktorëve të korruptuar: ndërsa qeveria e SHBA-së mbulon boshllëqet rregullatore dhe punon me partnerët dhe aleatët për të bërë të njëjtën gjë, ne gjithashtu do të mbajmë përgjegjës ata që zgjedhin të përfshihen në korrupsion.

STRATEGJIA E SHTETEVE TË BASHKUARA PËR KUNDËRVËNIEN NDAJ KORRUPSIONIT

Qeveria e SHBA-së do të zbatojë rregullat ekzistuese si dhe do të punojë me Kongresin për të adresuar sfidat e korrupsionit. Për ta bërë këtë, ne do të vazhdojmë dhe do të përmirësojmë përpjekjet tona të forta të zbatimit, duke zbatuar me vrull ligjet ekzistuese dhe duke zgjeruar bashkëpunimin me të tjera juridiksioneve. Ne do të përditësojmë mjetet e disponueshme për të mbajtur jashtë vendit përgjegjësit, aktorët e korruptuar. Ne do të punojmë me partnerë për të krijuar regjime plotësuese dhe do të përforcojmë përpjekjet tona për të koordinuar bashkëpunimin për zbatimin e taksave, sanksionet, kufizimet e vizave.

Ne do të forcojmë aftësinë e qeverive partnere të huaja për të ndjekur llogaridhënie në mënyrë të drejtë dhe të barabartë, duke rritur mbështetjen për partneritetet ndërkombëtare dhe iniciativat ndërkombëtare për të nxitur dhe rritur kapacitetet e tyre për të ndjekur reformat. Po ashtu, ne do të forcojmë aftësinë e shoqërisë civile, mediave dhe aktorëve të sektorit privat për të parandaluar korrupsionin dhe për të nxitur llogaridhënien.

  • Vazhdojmë të ndjekim me fuqi rastet e ryshfetit, akuzat për pastrim parash dhe konfiskim të të ardhurave nga korrupsioni sipas rastit;
  • Nisja e një nisme ndërinstitucionale kundër krijimit të strehëve të kleptokratëve duke u angazhuar me vendet partnere për të koordinuar veprimet për zbatimin e ligjit, sanksioneve dhe zbatimin e kufizimit të vizave, dhe zbulimin dhe ndërprerjen e ryshfetit.
  • Rritja e kapacitetit për të identifikuar, gjurmuar dhe ndërprerë financat e paligjshme dhe aktivitete të tjera të paligjshme nëpërmjet USAID-it.
  1. Ruajtja dhe forcimi i arkitekturës shumëpalëshe kundër korrupsionit: qeveria e SHBA-së është e përkushtuar të forcojë arkitekturën ndërkombëtare kundër korrupsionit, e cila përfshin nisma, angazhime dhe standarde shumëpalëshe që i shtyjnë vendet të bëjnë përmirësime reale në luftën kundër korrupsionit. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ruajnë dhe forcojnë këtë arkitekturë jetike.
  2. Përmirësimi i angazhimit diplomatik dhe shfrytëzimi i burimeve të ndihmës së huaj për të arritur qëllimet e politikës kundër korrupsionit: angazhimi diplomatik dhe ndihma e huaj, duke përfshirë ndihmën e sigurisë, janë jetike për përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të luftuar korrupsionin. Të marra së bashku, këto përpjekje mund të forcojnë kapacitetin dhe vullnetin e qeverive partnere për të luftuar korrupsionin dhe për të mbështetur shoqërinë civile dhe të tjerët të përfshirë në avokim dhe veprim. Për të mbrojtur dollarët e ndihmës nga mbështetja e padashur e aktorëve të korruptuar, Shtetet e Bashkuara do të përmirësojnë proceset e menaxhimit të rrezikut dhe do të kuptojnë më mirë dinamikat lokale politike, ekonomike dhe sociale.

(Panorana.al)