Reporteri Lega: Shqipëria duhet të forcojë luftën kundër krimit të organizuar

Komenti në twitter nga Reporteri i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, David Lega:

Disa burime vërtetojnë rolin e zgjeruar e grupeve të Ballkanit në tregtinë ndërkombëtare të kokainës dhe autoriteteve nga , , , , , , dhe grupet e identifikuara shqiptare qenë veçanërisht aktive. #Shqipëria duhet të forcojë më tej luftën kundër krimit të organizuar!