SHBA: Tirana ka punë për sundim ligji, luftë korrupsionit e krimit të organizuar

Courtney Austrian, e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në OSBE:

Faleminderit, Z. Kryetar, për fjalën, dhe faleminderit, Ambasador Del Monaco, për prezantimin tuaj të plotë sot, është një kënaqësi e vërtetë që ju shoh përsëri këtu.

Ne e pranojmë që këtë vit, si vitin e kaluar, puna e OSBE -së në Shqipëri u krye në mes të një pandemie globale. Pavarësisht sfidave të COVID-19, zyra juaj vazhdoi të veprojë si një partner i fortë dhe mbështetës për Shqipërinë dhe zbatoi me sukses një larmi mbresëlënëse aktivitetesh në përputhje me mandatin tuaj. Në mbështetje të reformave elektorale në drejtësi dhe në vazhdim të Shqipërisë, zyra juaj ofroi trajnime, programe dhe ngjarje thelbësore dhe krijuese.  “Fake Neës, Rinia dhe Zgjedhjet”ishte një ngjarje veçanërisht tërheqëse që inkurajoi të rinjtë të luajnë një rol aktiv në demokraci dhe të njohin praninë e dezinformatave, e cila është një sfidë për demokracitë në të gjithë botën sot. Ne gjithashtu duam të nxjerrim në pah përpjekjet e Parlamentit për të rritur aksesin e publikut në procesin legjislativ përmes teknologjive të reja të tilla si e-Legjislacioni, platformat e konsultimit online dhe ëebinare të ndryshme. Këto janë qasje novatore që jo vetëm që informojnë publikun për aktivitetet parlamentare, por gjithashtu inkurajojnë pjesëmarrjen në procesin demokratik. Ndërsa gjithnjë e më shumë aktivitete qeveritare kalojnë në domenin dixhital, ne mbështesim përpjekjet e përbashkëta të zyrës tuaj dhe Policisë së Shtetit Shqiptar për të adresuar kërcënimet kibernetike duke rritur kapacitetin logjistik të Shqipërisë. Sidoqoftë, ne vërejmë me shqetësim,

Përveç kësaj, Ambasador Del Monako, zyra juaj ndihmoi në nxitjen e përpjekjeve të Shqipërisë për të luftuar krimin e organizuar përmes ndihmës juridike bashkëpunuese, krijimin e kornizave të reja ligjore dhe zbatimin e kurseve të trajnimit menaxherial. Kjo përputhet shumë mirë me qëllimin tonë të përbashkët për zbatimin e iniciativave të reja për luftimin e krimit të organizuar transnacional në OSBE dhe, në fakt, ishte tema kryesore e diskutimit në njërën nga panelet në Konferencën e djeshme vjetore të Rishikimit të SigurisëMe Ne gjithashtu duam të theksojmë veçanërisht qasjen tuaj ndër-dimensionale ndaj kësaj çështjeje duke kryer studime pilot për të përcaktuar ndikimin e korrupsionit tek gratë dhe vajzat. Ne gjithashtu shohim një nevojë për më shumë kërkime mbi dimensionin gjinor të korrupsionit. Dhe, kështu, Ambasador Del Monako, si mund ta ndihmojë OSBE zyra juaj në adresimin e kësaj çështjeje? Këto përpjekje, si dhe përpjekjet për të rritur përfaqësimin e grave në postet ministrore dhe përpjekjet e Shqipërisë për të punuar me organizatat e shoqërisë civile për të ankoruar barazinë gjinore në reformën zgjedhore, ndihmojnë në avancimin e pjesëmarrjes së plotë dhe efektive të grave në paqe dhe siguri.

Ashtu si ju, Ambasador, Shtetet e Bashkuara e pranojnë se mbetet shumë punë për të bërë. Duke parë përpara, ne mirëpresim përpjekjet për identifikimin me sukses të viktimave dhe ndjekjen penale të autorëve të trafikimit të qenieve njerëzore. Ne gjithashtu presim me padurim të shohim OSBE -në të mbështesë më tej Shqipërinë pasi ajo ndërton kapacitetet për të forcuar institucionet demokratike dhe sundimin e ligjit, për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, për të luftuar kërcënimet kibernetike dhe për të mbrojtur të drejtat e njeriut.

Së fundi, ne do të donim të njihnim dhe falënderonim Shqipërinë për udhëheqjen e saj të fortë ndërkombëtare në vitet e fundit. Duke përfunduar një Kryesues të suksesshëm në vitin 2020 nën udhëheqjen e Kryeministrit Rama dhe kolegut tonë të dashur Ambasador Hasani, Shqipëria tani po shërben si Kryetare e Partnerëve Aziatikë të OSBE -së për Bashkëpunim . Këto kontribute demonstrojnë aftësinë e Shqipërisë për të siguruar një lidership të fortë ndërkombëtar, duke iu përmbajtur çështjeve parimore.

Faleminderit, zoti Kryetar.