Yuri Kim: Gjuha e përdorur ndaj grave në Kuvend, e papranueshme!

Postim në Twitter nga ambasadorja amerikane Juri Kim:

“Duket e nevojshme të themi sot atë që kemi planifikuar për 25 nëntor (duke filluar 16 ditët vjetore të aktivizmit kundër dhunës gjinore):

Gjuha e dhunshme, degraduese ndaj grave – veçanërisht e transmetuar në televizion nga Parlamenti – është e papranueshme.

Udhëheqësit duhet të jenë të ndërgjegjshëm për shembullin që ata japin”.

Comment

*