Ambasada gjermane publikon rregullat e reja për punësim nëGjermani

Tiranë, 4 tetor 2021 – Ambasada gjermane në Tiranë ka bërë një informacion të rëndësishëm për Vizat.

Ambasada thekson se nga data 1 nëntor i 2021-shit do të pranohen vetëm dosje të plota aplikimi me të gjitha dokumentet e nevojshme, duke shtuar se aplikimet e paplota do të refuzohen.

“Sektori i Vizave bën me dije si vijon: Që prej datës 1.11.2021 do të pranohen vetëm dosje të plota aplikimi me të gjitha dokumentat e nevojshme (shih fletën përkatëse të informacionit në faqen tonë të internetit). Aplikimet e paplota do të refuzohen pasi të jenë mbajtur tarifat përkatëse. Bllokojeni në kohë takimin tuaj, nëse e dini që në momentin e paraqitjes nuk i keni të gjithë dokumentat.

Ky ndryshim është i nevojshëm pasi aktualisht rreth 80% e aplikimeve janë të paplota, pra dosjet dorëzohen ndërkohë që u mungojnë dokumenta, e kjo do të thotë për të gjithë aplikuesit kohë më të gjata pritjeje për një takim dhe afate më të gjata përpunimi.

Përmes procedurës së re ne mund ta përpunojmë më shpejt aplikimin tuaj, për t’ua përcjellë më pas atë autoriteteve kompetente në Gjermani”, përfundon njoftimi në “Facebook”.

https://www.facebook.com/AmbasadaGjermaneTirana/posts/225634622940897

(r.m.)