Avokati i Berishës në gjyqin kundër DASH: Nderi duhet mbrojtur edhe kur përballë ke më të fortët

Tiranë, 22 maj 2021 – Avokati francez Jean Yves Le Borgne, i cili është pajtuar nga ish kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, për të ndjekur në Francë betejën ligjore kundër DASH që e shpalli Berishën person të padëshirueshëm në SHBA, e konsideron legjitime ngritjen e kësaj padie.

Në një intervistë për “BalkanWeb”, Le Borgne tregon se ai është kontaktuar personalisht nga Sali Berisha, i cili e ka vënë në dijeni për vendimin e DASH dhe i ka kërkuar një këshillë për rrugën që duhej ndjekur.

Pyetjes nëse imuniteti i Sekretarit Amerikan të  Shtetit, Antony Blinken, përbën pengesë për dërgimin e dosjes për gjykim, Le Borgne thotë se në rastin e padisë për shpifje, siç është ngritur nga ish-kryeministri Berisha, nuk është e nevojshme të jetë i pranishëm ioandehuri. Ai ka thënë i pandehuri mund të gjykohet në mungesë.

“Nderi duhet mbrojtur dhe kur përballë ke më të fortët. Ky është sensi i drejtësisë”, ka theksuar avokati francez, Jean Yves Le Borgne.

Intervista e plotë:

 • Zoti Avokat, opinion ublic në Shqiperi eshte I interesuar te kuptoje fillimisht domethënien e hapjes se një padie për shpifje në Francë nga ana e zotit Berisha kundra sekretarit amerikan të Shtetit Antoni Blinken
 • Në France çdokush mund të hapë padi për shpifje ndaj cdo kujt, me kushtin që akti i supozuar i shpifjes të ketë ndodhur në territorin francez. E meqenëse ajo që zoti Berisha konsideron si shpifje është botuar në ëebsitin e Departamentit Amerikan të Shtetit, dhe meqenëse interneti e sjell këtë informacion dhe në territorin francez akti i shpifjes rezulton të jetë konsumuar edhe në Francë. Nga ky moment është legjitime që klienti im nga Shqipëria, zoti Berisha të hapë padi në Francë meqënëse rezulton se ka pësuar shpifje dhe në Francë.
 • Zoti avokat, në bazë të kësaj llogjike juridike që nternet është I konsultueshëm kudo në botë, zoti Berisha mund të kishte hapur padi dhe në Spanjë, Gjermani, apo ne Portugali per shembull.
 • Ndoshta po, por ndoshta dhe jo. Nuk mund t’i përgjigjem kësaj pyetje sepse nuk e njoh legjislacionin në këto vende nëse ato e lejojnë një lidhje të tillë territorialiteti nëpërmjet internetit. Për rastin në Francë jam i sigurt dhe e marr e përsipër. Nëse shpifesh në France, drejtësia ta merr në konsideratë padinë , dhe publikimi i një shpifje në internet është si publikim nëterritorin francez.
 • A e njihnit personalisht zotin Berisha?
 • Jo tamam. Kemi një mik të përbashkët. Është ai që më kontaktoi dhe më shtjelloi rastin se ish-presidenti dhe ish-kryeministri i Shqipërisë është shpallur persona non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit, fare pa baza sipas tij, dhe më kërkoi se cfarë keshille mund të jepja unë si avokat. Dhe aty i propozova që unë mund ta merrja përsipër mbrojtjen e interesave të zotit Berisha mbi bazën e argumentimit juridik që jua detajova më parë. Publikimet në internet mbulojnë edhe territorin francez, ndaj është juridikisht e mundshme të konsiderohet se publikimi në fjalë ka ndodhur në territorin francez dhe si i tillë të gjykohet nga një gjykatë korreksionale franceze kur paditësi argumenton se publikimi që ai padit përmban elementë shpifës.
 • A jeni optimist për suksesin e rocedures që po ndërmerrni?
 • Do të kemi një sukses të parë, kur padia të merret juridikisht në konsideratë në kuptimin që drejtësia franceze të caktojë një gjykates hetuesi i cili do ta shqyrtojë dosjen dhe më pas t’ja paraqesë një trupi gjykues për gjykim në nivelin e gjykatës korreksionale.
 • Po imuniteti I Antoni Blinken a nuk do të përbënte një pengesë serioze për çuarjen në gjykim të padisë ?
 • Në parim po. Veçse padia për shpifje nuk nevojit që i pandehuri të jetë i pranishëm. Ai mund të gjykohet në mungesë. Sido që të jetë, kemi të bëjmë në një aferë me vlerë më shumë të karakterit simbolik. Dënim nëse do të ketë, është vetëëm i llojit të dëmshperblimit financiar që në rastin e një shpifjeje në Francë janë dënime relativisht të moderuara. Por simbolika më e madhe rezulton tek imazhi i një përplasjeje që në frëngjisht e cilësojmë në mënyrë figurative si poçi prej balte kundra poçit prej hekuri. Nderi duhet mbrojtur dhe kur përballë ke më të fortët. Ky është sensi i drejtësisë.
 • Së fundi a keni hasur në një jurisprudencë në Francë të ngjashme me rastin e zotit Berisha ?
 • Ende nuk kam filluar nga analiza e detajuar e dosjes. Sigurisht është e pjesë e punës sime të hulumtoj në anale për dosje të ngjashme. Por përtej egzistencës së rasteve analoge, aksioni im juridik do të mbeshtetet mbi parimet e drejtësisë që operojnë në Francë, shpifja në internet edhe nëse është kryer në një vend tjetër, asimilohet me një shpifje në Francë duke qenë se interneti e ka përhapur atë dhe në Francë.

(BalkanWeb)