KËRKOHET PASTRUESE


Vend pune, në Staten Island, për një pastruese.

6 ditë në javë nga 8:00 AM në 4:00 PM.

Telefononi për intervistë në 917-592-4566