Kosova dhe Shqipëria renditen ndër të fundit në PISA, shënojnë rënie në të tria fushat

Prishtinë, 5 dhjetor 2023 – Kosova dhe Shqipëria janë renditur ndër të fundit në tri testet e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve, PISA.

Kosova është renditur në pozitën e 76-të në lexim, në pozitën e 74-të në matematikë dhe në pozitën e 77-të në shkenca. Në dy fushat e para ajo ka pësuar rënie për 11 pikë krahasuar me vitin 2018, kurse në shkencë ka rënë për 8 pikë.

Ndërkaq, Shqipëria është renditur në pozitën e 72 në lexim (47 pikë më pak se në vitin 2018), në pozitën e 67-të në matematikë (me 69 pikë më pak) dhe në pozitën 69-të në shkenca (41 pikë më pak).

Nga vendet e rajonit më së larti është renditur Serbia, e cila është renditur në pozitën 40-të në lexim e në shkenca, dhe në pozitën 42-të në matematikë.

Më poshtë se Serbia janë renditur Greqia, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut. Kjo fundit është renditur vetëm një pozitë më lart se Shqipëria në lexim dhe në shkenca dhe 6 pozita më lart në matematikë.

Në krye të listës në të tria fushat është renditur Singapori. Kina, Japonia, Macao, Hong Kongu dhe Koreja e Jugut janë renditur në 5 vendet pas Singaporit.

Nga vendet e Evropës më së larti janë renditur Estonia, Zvicra, Holanda, Irlanda dhe Belgjika .

SHBA-ja është renditur ndër dhjetë vendet e para në lexim, kurse ndër dhjetë vendet e dyta në matematikë dhe në shkenca.  

PISA është hulumtim ndërkombëtar i cilësisë së arsimit që vlerëson njohuritë e nxënësve 15-vjeçar në lexim, në matematikë dhe në shkenca. Testet e PISA-s nuk kanë të bëjnë me planprogramet mësimore, por me zbatimin e njohurive në praktikë.

Testet PISA organizohen prej vitit 2000. Në vitin 2022 është zhvilluar testi i tetë. Ai duhet të ishte zhvilluar në vitin 2021, por ishte shtyrë për shkak të pandemisë së COVID-19.

May be a graphic of text that says 'Comparing countries' and economies' Statistically above OECD average statistically different Statistically in science average Science Singapore 2022 561 (China) Science 17 2022 Darussalam H.g (China)* 15 Uruguay 435 432 Zealand* Emirates 2 Switzerland 504 Moldova 26 UnitedKingdom* Mongolia Republic N.A 499 498 12 Sweden 410 Argentina 17 408 491 Netherlands* Hungary Arabia Panama* 15 390 ithuania Indonesia 486 485 484 23 383 380 Macedonia Türkiye 10 12 33 376 Guatemala Malta 476 472 373 Republic N.A 368 462 447 25 Philippine Uzbekistan Cambodia 356 Database, descending order ofthe Table -1 N.A performance PISA 2022 Results OECD'

(r.m.)