Më 1 prill, fillon rritja e tarifave të formularëve të emigracionit

Çështje të Emigracionit: Për ju Avokati Kieran Both

Avokati Kieran Both

U kujtojmë lexuesve tanë se:

Tarifat e pjesës më të madhe të aplikimeve që i paraqiten Shërbimit të Emigracionit dhe të Nënshtetësisë së SHBA-së (USCIS) do të pësojnë rritje. Ju bëjmë thirrje t’ia dërgoni USCIS-it me express mail (shërbimi postar ekspres) të gjitha aplikimet tuaja, pasi rritja e tarifave hyn në fuqi më 1 prill, 2024. Mos harroni se aplikimet duhen dërguar në adresën e saktë ose përndryshe nuk do të quhet se janë dërguar brenda afatit të tarifave të vjetra. 

Faqja e internetit e USCIS-it ka një tab për formularët ku mund të klikoni për të gjetur formularin që do të dërgoni. Nëse po i dërgoni formularët nëpërmjet shërbimit postar express mail, kontrolloni nëse USCIS-i ka caktuar një adresë të posaçme për këtë qëllim. Shumë formularë duhen dërguar tek një PO box. Disa shërbime të express mail-it nuk çohen në PO box, kështu që USCIS-i ofron gjithashtu një adresë fizike të veçantë (jo PO box) për dërgimin e dokumenteve. 

Kur aplikimi juaj i mbërrin USCIS-it, atij i vihet një vulë me datë. Nëse pakoja me dokumenta mbërrin me vonëse, do t’ju kërkohet të paguani tarifën e re. Kjo do të shkaktojë vonesa në shqyrtimin dhe marrjen e një vendimi për aplikimin e paraqitur.

Kjo rubrikë nuk e zëvendëson konsultën individuale ligjore me një avokat që njeh mirë faktet dhe rrethanat që një person i caktuar ka paraqitur në çështjen e tij ose të saj. Ju bëjmë thirrje që për rastin tuaj konkret, të këshilloheni me një profesionist me përvojë në fushën e emigracionit. Qёllimi ynё ёshtё tё ndihmojmё komunitetin shqiptar dhe të bëjmë të mundur që emigrantёt të kenë informacionin e nevojshëm pёr tё kёrkuar ndihmё nё mёnyrё tё pavarur. Ju inkurajojmë që komentet apo pyetjet tuaja t’i bëni përmes telefonit apo e-mail-it. Adresa elektronike është [email protected]