NGA GJUHËSIA TEK INTELEKTOLOGJIA

Rexhep ISMAJLI

(Fjalë me rastin e përurimit të Vepra 6 të Selman Rizës, 24 prill 2023 në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës në Prishtinë)

 

Sot jam i kënaqur që këtu para jush mund të paraqesim vëllimin e fundit me Vepra 6 të dijetarit të shquar shqiptar të shekullit XX Selman Riza, të lindur më 1909 në Gjakovë. Nga 1922-1925 në Tiranë mbaroi shkollimin fillor, ndërsa nga 1925-1931 për 6 vjet mbaroi nëntë klasët e Liceut Kombëtar në Korçë. Pas përvojës së shkurtë të punës në Ministrinë e Arsimit nga 1932-1936 vijoi dhe mbaroi studimet paralelisht për filologji gjermanike dhe për jurisprudencë në Universitetin e Tuluzës në Francë. Nga 1937-1939 punoi si profesor i gjuhëve frënge, shqipe, latine, gjermane, në Liceun e Korçës, ndërsa pas manifestimit antifashist kundër pushtimit italian më 1939 u transferua në Gjimnazin e Tiranës. Më 1940 e internuan në Ventotene të Italisë, prej nga u lirua në tetor 1941. Nuk pranoi të punonte profesor nën drejtimin e pushtetit kolaboracionist, prandaj komisioni qeveritar ia mori të drejtën për të punuar në arsim. Punoi si sekretar në një firmë private në Durrës deri më 1942, për të vijuar si përfaqësues në gjyq në Prizren (1942-1943), ku zhvilloi veprimtrari patriotike kundër kthimit të dominimit jugosllav në Kosovë. Më 1944 në Tiranë botoi Tri monografina albanologjike dhe bëri gati për shtyp Dokumnetar i kundërtezës shqiptare për çështjen kombëtare në Kosovë, që mbeti pa botuar dhe nuk është gjetur deri sot. Në fund të 1944 u kthye në Tiranë, ku në janar 1945 u burgos si ‘kosovar, irredentist, antijugosllav’. Në prill e nisën për Jugosllavi, por me ndërhyrje nga lart u kthye në burgun e Tiranës deri më 1948, ku qëndroi pa vendim gjykate. Nga janari 1948 deri në gusht 1951 u mbajt po ashtu poa vendim gjykate në burgun e Prishtinës, pastaj u internua në Sarajevë, ku punoi si lektor i gjuhës frënge në Universitetin e atjehsëm. Nga 1954-1955 punoi në Institutin Albanologjik të Prishtinës, i cili u mbyll në fund të 1955, kur edhe Selman Riza u përzu për në Tiranë, ku i kishte mbetur familja. Më 1952 në Prishtinë botoi Fillimet e gjuhësisë shqiptare dhe Gramatikë e serbokroatishtes, ndërsa më 1954 Diftorët e shqipes dhe historiati i tyne. Pas ekstradimit në Shqipëri nga 1956-1967 punoi në Institutin e gjuhësisë, ku botoi monografinë për nyjat dhe studime të tjera. Më 1959 mori gradën shkencore kandidat i shkencave, ndërsa më 1961 u zgjodh profesor në Universitetin e Tiranës. Më 1964 dorëzoi dorëshkrimin e doktoratës, por ndërkohë ndryshoi sistemi dhe grada e dokotrit të shkencave u suprimua. Më 1965 mori çmimin e Republikës për Emrat në shqipe, tipet e lakimit. Më 1967, për mospajtime shkencore-profesiponale me implikime ideologjike u internua në Berat, ku qëndroi deri më 1970, pa të drejtë botimi. Vdiq më 1988 në Tiranë. La prapa dispensat për 5 autorët më të vjetër të shqipes (1960), dhe versioni i gjerë dorëshkrim 1964, monografinë për foljet në gjuhën shqipe dhe studime të tjera. Më 1979 në Prishtinë botuam veprën Studime albanistike I, ndërsa nga 1996-2009 Akadmeia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës botoi Vepra I-V. Ndërkohë në Tiranë u botuan pas vdekjes dhe pas rënies së komunizmit 5 autorët më të vjetër dhe Foljet në gjuhën shqipe. Akademia e Shkencave e Shqipërisë më 2009 botoi një vëllim me Vepra të zgjedhura të S. Rizës. Më 1992 Presidenti i Shqiprisë Sali Berisha i akordoi Medlajen ‘Mësues i popullit’, ndërsa më 1993 ‘punonjës i shquar i shkencës dhe teknikës’. Më 2005 Presidenti Ibrahim Rugova i akordoi medaljen e artë ‘Lidhja e Prizrenit’. Më 2009 Akadmia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës shënoi 100-vjetorin e lindjes së S. Rizës, me ç’rast, sipas amanetit të tij, mbetjet mortore të tij u sollën në vendlindjen e tij në Gjakovë, ku u vendos dhe bbusti i tij – portret i punuar nga skulptori Ismet Jonuzi. Më 2009 Dukagjini nga Peja botoi dorëshkrimin e tij Mendime të shkëputur të një vazhde së vetme.

Selman Rizën e kam takuar për herë të parë më 1972 krejt rastë­sisht në rreshtin e fundit të sallës së Kuvendit Po­pullor në Tiranë, ku mbahej Kon­gre­si i Drejtshkrimit. Pak më gjatë patëm rastin të bisedonim në kohën kur u mbajt Kuvendi I i studimeve ilire po më 1972. Bisedat tona silleshin kryesisht në fushën e gjuhësisë së përgjithshme, në çështje të teorisë së shenjave, të ideve të gjuhësisë strukturale pas Saussure-it, etj. Më 1974 më dërgoi një letër-fletore në të cilën ekspo­nonte idetë e tij për një teori të intelektologjisë, për kritikën e teorisë së Saussure-it paralelisht me teorinë e Aristotelit dhe për hapin e tij drejt teorisë për të menduarit dhe të shprehjes së atij të menduari në një tërësi bashkë me aspektet e shenjës, që ai e quante intelektologji dhe komunikativistikë. Këtë letër e botova te revista Fjala në Prishtinë dhe bëri përshtypje gjithandej. Binte në sy që puna e tij hulumtuese për nyjat, për përemrat e për kategoritë e tjera gramatikore të shqipes në Tiranë kishte mbetur e botuar vetëm në revista. Vetëm studimi për Emrat, sistemi i lakimit ishte botuar si libër i veçantë. Në Tiranë më parë ishte botuar vepra e tij ndërkohë e heshtur Tri monografina albanologjike më 1944, ndërsa në Pri­shtinë për aq pak kohë sa kishte vepruar i lirë kishte botuar librat Fillimet e gjuhësisë shqiptare, Gra­matikë e serbokroatishtes dhe Pronorët e shqipes. Bashkë me Hilmi Aganin dhe Besim Bokshin më 1978 bëmë gati një përzgjedhje të Studimeve albanistike I, Rilindja, Prishtinë më 1979, ku u përfshinë disa prej studimeve të tij me rëndësi për kategoritë gramatikore të shqipes të botuara nëpër revista në Tiranë. Ky botim u prit shumë mirë në qarqet profesionale-shkencore në Prishtinë, në Tiranë dhe jashtë. Pas vitit 1981 komunikimi u ndërpre tërësisht. Vdiq më 1988. Më vonë mora vesh se as telegrami i ngushëllimeve për familjen nuk paskësh arritur.

Në letrën e përmendur dhe në shënimet e mëvona ai kishte shprehur dëshirën që me trashëgiminë e tij intelektuale gjuhësore të merrej autori i këtyre rreshtave. Pas rënies së komunizmit Ali Dhrimo botoi dorëshkrimet për Pesë autorët më të vjetër dhe për Foljet në gjuhën shqipe, ndërsa Engjëll Angoni në librin e tij botoi fragmente studimesh të mbetura dorë­shkrim. Vetë pata mundësi të merresha me çka ishte ruajtur si dorëshkrim vetëm pas viteve 2000. Më 1996 në kuadër të projektit afatgjatë të botimit të veprave të albanologëve të traditës, që tash ka kaluar mbi 30 vëllime, në ASHAK botuam vëllimin Vepra 1 të S. Rizës, ndërsa më 1997 Vepra 2. Pas vitit 2000 pata mundësinë të shihja pjesën tjetër të dorëshkrimeve dhe kështu botuam vëllimet me radhë. Më 2009, me rastin e 100-vjetorit të lindjes, sipas amanetit, i sollëm mbetjet mortore në vendlindjen e tij në Gjakovë. Ndërkohë mora dhe 13 fletoret dorëshkrim Mendime të pashkë­putur të një vazhde së vetme, që i botuam te Dukagjini. Në gjithë këtë periudhë më ndihmoi i biri akademik Emin Riza, specialist i shquar në fushën e arkitekturës tradi­cionale shqiptare dhe anëtar i jashtëm i ASHAK-ut, i cili për arsye shëndeti nuk mundi të ishte me ne sot. Gjej rastin ta falënderoj edhe këtu për ndihmën që më ka dhënë.

Pas përmbledhjes së dorëshkrimeve që ishin ruajtur në Arkivin e tij personal të përfshira bashkë me veprat e botuara në 5 vëllime, pas botimit të monografisë Pasionet dhe përsimet e Selman Rizës ASHAK 2009 ku përfshihej deh Dosja 2B e përndjekjes policore të tij 1956-1988, i hyra kërkimit për ç’kishte mbetur pa u përfshirë në botimet e deriatëhershme. Kështu lindi ky vëllim.

Në dijeninë time, kanë mbetur pa u gjetur dhe përfshirë traktati 200 faqesh “Për doku­mentarin e kundërtezës shqiptare (mbi çështjen nacionale të Koso­vës)”, që, sipas pohimeve të tij në shënimet autobiografike, e kishte lënë në shtyp në Tiranë më 1944, por që nuk është gjetur deri sot; teksti për lëvizjen politike në Kosovë i vitit 1943, që Fadil Hoxha e quante ‘broshurë’, e që mendojmë se duhet të jetë dorëshkrimi i paplotë që gjetëm në arkivin e Kosovës, botohet në këtë vëllim; studimi i tij për Elena Gjikën, që ishte parashikuar të paraqitej si tezë doktorate në Vjenë, prej të cilit kemi gjetur vetëm fragmente të vogla dhe Ma­nuel i gjuhësisë së përgjith­shme, dorë­shkrim i mbetur në Prishtinë më 1955, por që deri sot nuk është gjetur.  Në 100-vjetorin e lindjes së tij në Tiranë u botua vëllimi Vepra të zgjedhura.

Megjithë kujdesin dhe kënaqësinë që të botonim të gjitha veprat e Selman Rizës në serinë që mori tashmë 27 vjet, me këtë rast dua të përsëris diçka që kisha thënë me rastin e 100-vjetorit të lindjes së tij: kam frikë se në kulturën shqip­tare të shekullit XX vep­ra e Selman Ri­zës mund të mbetet e vulosur nga një para­doks: mo­ralisht deri në fund eman­cipuese, shkencorisht e thelluar, kritikisht rrugëhapëse, preten­di­misht rithe­me­luese, ajo nuk pati një jetë normale ndër bash­këkohësit, ndërsa në proceset e integrimit të pasardhësve në rrje­dhat normale të dijes pa kufij, ajo mund të mbetet e shkë­putur dhe disi pezull. Pa fajin e saj, ajo do të mbetet një si mo­nument, ndonjëherë i gjymtuar, për të folur për “lirinë” dhe gjendjen tonë të shpirtit, për mendësinë tonë në një kohë.

 

‟As bisht i Ballit, as shtojcë e Frontit”

 

Në tetor apo nëntor 1943 Selman Riza kishte “nxjerrë edhe një trakt për të ar­gu­mentuar e po­pullarizuar këtë platformë aq konforme me aspiratat e koso­varëve dhe drejtësinë ndërkombëtare”, ku, gjithë duke agjituar me parullën “as bisht i Ballit, as shtojcë e Frontit”, çka kishte përmendur dhe  dhe K. Hazbiu në letrën për E. Hoxhën me rastin e kthimit në Shqipëri më 1955, vepronte “për krijimin e një lëvizjeje irreden­tiste an­tifashiste kun­dër rikthimit eventual në Ko­sovë të dominacionit jugosllav të cilësdo kredo ideo­lo­gjike dhe të cilitdo rend shoqëror (pastë për të qenë)”. Traktin të nën­shkruar nuk e kemi gjetur, por në Arkivin e Kosovës kemi gjetur një dorëshkrim prej 9 faqesh të formatit të madh, për të cilin, në bazë të kaligrafisë, të gjuhës, kuptohet, edhe të faktit se është kla­sifikuar në doku­mentacionin për S. Rizën, edhe pse faqja ku mund të je­të nënshkrimi mungon, kemi prurë bindjen ta iden­tifikojmë si tekst të Sel­man Rizës, dhe pikërisht si tekstin për të cilin ka folur edhe ai vetë në shënimet bio­grafike. Këtë dokument e sjellim tani të tej­shkruar. Dorëshkrimi nuk është i plotë.

 

Kanuni në Burgun e Prishtinës 1949

 

Sa kishte qëndruar në burg në Prishtinë Selman Riza kishte shkruar studi­min Mbi kanunin e Lek Dukagjinit dhe rendin shoqë­ror që i përgjigjet, që ishte ru­ajtur në Beograd. Këtu e sjellim të përkthyer shqip dhe të transkriptuar frëngjisht. Ka gjithsejtë 61 faqe të formatit A4 të fle­to­reve me pa­gjinim 1-61 serbisht dhe 1a-61a frëngjisht. Është shkruar në bur­gun e Prishti­nës me kërkesën e një të cilësuari si Druže… / Cammarade…

Në këtë studim me strukturë monografie Selman Riza shqyrtonte çështjen e Kanunit të Lek Duka­gji­nit, më parë se nga as­pekti juridiko-etnologjik, nga aspekti i një interpretimi so­cio­logjik. Ai merrej me Kanu­nin përkitazi me ren­din sho­qëror që i përgjigjet atij. Në vështrimin e tij rendi shoqëror malësor-fisnor i Shqipnisë së Veriut nuk dilte i njësueshëm me asnjë prej rendeve shoqërore të njohura të vendosura nga teorikët e socializmit shken­cor, kështu që e shihte të nevojshme të diskutonte arsyet përse u lanë në heshtje specifikat shoqërore të fiseve malësore dhe dobinë që do të kishim nga ai shqyrtim. Diskutimet e tij shtrihen në kapituj të veçantë për trans­formimet e komu­nitetit primitiv në sho­qëri skllavopronare, pas­taj për trans­formimin nga komuni­teti primi­tiv në fiset malë­­sore, për federativitetin në raportet brendafisnore dhe ndër­fisnore te fiset mal­ësore, federativitet që ndërlidhet me paaftësinë e rendit sho­qëror përkatës për të bërë apa­ratin shtetëror dhe për ar­syet e mbijetesës në ato rre­thana. Diskutimet e tij ndërlidhen sidomos në shqyr­timet për mungesën e apa­ratit shtetëror – pa-shte­tësinë në shoqëri në përgjithësi dhe në fisin mal­ësor në ve­çanti, pra në fisin malësor-alpin, edhe te zviceranët e te baskët, çka e justifikonte shqyrtimin si një rend të veçantë shoqëror. Konceptimin e pa-shtetësisë fisnore ai e vinte në përqasje me të proklamu­arën pa-shtetësi komu­niste, gjithnjë duke diskutuar për koncep­timet e shtetësisë, për të kuptuarit e qeve­ris­jes, në një anë, dhe të pa-qeverisjes, në anën tjetër. Diskutonte përm­ble­dh­tazi reflekset për vështrimin konceptual të shtetit si përbë­rës të rendit sho­qëror përkatës, për aspektet imperialiste të shtetit lidhur me pushtetin, për degje­nerimet e mund­shme edhe në sho­qërinë komuniste drejt kuazi-im­peria­liz­mit të përkoh­shëm dhe më tej drejt llojit të qe­ve­risjeve klasore, etj., në tërësi lidhur me shtete­si­në primitive në shoqëritë komu­niste, etj. Diskutonte po ashtu për arsyet se përse sociologjia borgje­ze e redu­ktonte shtetësinë në qeverishmëri, etj., për të arri­tur te kapitulli i fundit, ku synonte të shprehte pikëpamjen e vet për vëllimin kon­ce­p­tual të shtetit. Duhet të mbajmë parasysh derisa lexojmë këtë tekst disa aspek­te me rëndësi: formimin e S. Rizës si filolog e si jurist, mëtesat e tij të për­her­shme në fushën e gno­seologjisë, mani­festimin e mëtesave për të zhvilluar pikë­pamjet e tij për rendin shoqëror dhe për interpretimet so­ciologjike li­dhur me të dhe njohjet e deta­juara të së drejtës za­­konore shqip­tare si rast i veçantë i shoqërisë alpine-fisnore, por edhe dy fakte me rëndësi: autori i tekstit ndodhej në burg në Jugosllavi, e cila kishte interesa të drejtpërdrejtë për një pjesë të bashkësisë malë­sore shqiptare, me akuza të pa­formuluara në gjyq të natyrës po­­litike, çka e ndër­likon pozitën e subjektësisë së tij, derisa po shprehej jo vetëm për çështje të Kanunit dhe të rendit shoqëror që mund t’i për­gjigjej atij, po edhe pak më tej për çështje të shte­tësisë/ pa-shtetësisë, për raportet midis Shte­tit dhe Lirisë, etj.

 

Intelektologjia dhe signoteknia

 

Në këtë vëllim janë përfshirë dhe pjesët që lidhen me gjuhën, me gjuhësinë dhe eventualisht me ndonjë referim për teorinë e njohjes nga Mendime të shkëputur të një vazhde së vetme, Dukagjini, Pejë 2009. Këto shënime fla­sin për një le­xim jo-sipërfaqësor të teorive strukturale për gjuhën, gjithsesi të parakohshme në Prish­tinë, e të pakohshme në Tiranë. Diskutimet e atilla, po të ishin le­juar, mund ta çonin mendi­min gjuhë­sor shqiptar në rrafshe të tjera. Të gjitha këto është da­shur të përballeshin me vërej­tjet e kujdestarëve ideo­lo­gjikë.

Në studimet e tij nuk do të gjejmë diçka si traktat apo nyjëtim të plotë të këtyre ideve. Por ka të dhë­na të shpër­ndara nëpër shëni­met dhe në veprat e tij. Pikënisja e tij ishte kjo: me reduktue veset e logjikës aristoteliane dhe të gju­­hësisë së përgjith­shme, në atë mënyrë që të dy disiplinat e ngushta të ishin në gjendje të integroheshin në bazë të një teorie të përgjithshme për metodo­lo­gji­në shken­core: intelek­tologjia; gjuhësia në teknikën e komunikimit – signo-tek­nia. Logjika e Aristotelit duhej të transformohej nga një shken­­cë nor­mative-pre­skriptive në një shkencë të përgjithshme përshkruese-shpje­gue­se për të menduarit. Donte ta theksonte faktin se ishte i pari që po paraqiste një shkencë të integruar për tërësinë e signifikimit dhe të të menduarit.

A ka qenë e mun­dshme që kon­ceptet e Rizës të nxisnin krijimin e një te­orie të re për pro­dhimin e diskursit, diçka si kritika e strukturalizmit në vitet ’70, apo më tej në suaza të gju­hësisë kognitive? Është sfiduese të mendosh për këtë ide, sido­mos nëse marrim parasysh se nga fundi i jetës së tij Riza kishte shprehur ambicien e madhe për një projekt që mendonte se ‟nuk ishte vetëm ëndë­rrim”, por që sot mund ta vlerësojmë ndoshta vetëm si ëndërrim, se­pse nuk kemi në dorë diçka më shu­më: “The­melimin nga një austriak, të “Psik­a­na­lizës” jo gjith­­andej së padisku­tue­shme ta pasojë themel­vënia, prej një shqip­tari, e një “In­te­lektanalize” më pak së kun­­dër­dësh­mueshme, ja (jo ënd­rra, por) projekti i fa­zës fundore së jetës sime”.

Për ta pasqyruar gjendjen në të cilën e kishte ndjerë ve­ten ai në moshën 60-vjeçare po sjellim një shënim të lënë në Fletore I: “Kur të jetë për­shkuar njeriu nëpër një numër aq të madh rreziqesh aq të më­dhenj dhe pro­vash aq të mëdha (siç je përshkuar ti), atë­herë arritja – pa gjymtim të trupit, njo­­llosje të emrit dhe shter­pëzim të mendjes – deri në moshën 60 vjeçare (që ke arritur ti), është një fat nga më të lak­mueshmit për një emigrant jo-ekonomik (siç je ti).”

Për mendimin tim Selman Riza mbetet në gjuhësinë shqiptare linguisti (i për­gjith­shëm) në tenta­tivë. Puna dhe fati i tij mund të ngrenë diskutime në të ar­dh­men. Fati dhe trajtimi i tij në momente të rëndësishme të jetës, ashtu si në zhvi­llimet inte­le­ktuale flasin krejtësisht depri­mueshëm për trajtimin dhe qën­dri­met tona ndaj mendjes dhe in­dividëve vërtet të ndritur që ka falur natyra edhe mi­dis nesh. Selman Riza në reflektimet e tij kishte lënë dhe një shënim ku tregonte se si e mendonte ai rrjedhën e dijes albanologjike-linguistike në të ardhmen e saj: në vlerësimet e tij “gjuhësia shqiptare nuk mund të bëhet shkencë gju­hë­sore pa u pamvarë­suar nga his­toricizmi hindo-evropianist si dhe nga konfu­zionizëm-verbalizmi ru­so-sovjetik”. 

Me këtë vëllim përfundon seria e botimit Vepra të Selman Rizës.

 

 

Kronologji e jetës së Selman Rizës

1909 Lindi më 25. 12. 1909 në Gjakovë.

1922 Kapërceu ilegalisht kufirin jugosllavo-shqiptar

1925 Mbaroi shkollën plotore gjashtëvjeçare në Tiranë

1931 Kreu për 6 vjet 9 klasat e Liceut Kombëtar në Korçë

1931-1932 Punoi si Sekretar i dytë i Seksionit fillor në Ministrinë e Arsimit të Shqipnisë

1932-1936 Mbaroi studimet universitare në Toulouse të Francës paralelisht për filologji gjer­manike dhe për drejtësi

1936-1939 Profesor i frëngjishtes, shqipes, latinishtes e gjermanishtes në Liceun e Korçës

1939 Si antifashist e pjesëmarrës në manifestimet kundër pushtimit italian u largua nga Liceu i Korçës dhe u transferua në Gjimnazin e Tiranës

1940 Në muajin shkurt u internua në Ventotene të Italisë

1941 U lirua nga internimi në muajin tetor

Nuk pranoi të punonte profesor nën drejtimin e pushtetit kolaboracionist. Komisioni qeveritar ia mori të drejtën për të punuar në arsim.

             Sekretar në firmën tregtare private “Kruja-Myshketa” në Durrës

1942 korrik, dhjetor 1943: përfaqësues juridik në gjyq në Prizren; veprimtar kundër rikthimit të dominimit jugosllav në Kosovë

1944 Bëri gati për botim veprn 200 faqesh Dokumentar i kundërtezës shqiptare për çështjen kombëtare në Kosovë; mbeti e pabotuar dhe dorëshkrimi nuk gjendet

             Botoi Tri monografina albanologjike, Tiranë

             Në korrik u largua për në Prizren

             Në shtator e tërhoqi familjen nga Prizreni në Tiranë

             Në dhjetor u kthye në Tiranë

1945 Në janar e arrestuan si “kosovar, irredentist, antijugosllav”; në prill me urdhër të K. Xoxes e nisën për Jugosllavi, por nga rruga e kthyen me urdhër të E. Hoxhës

1945-1948 Burg në Tiranë, pa vendim gjyqi; K. Xoxe më 1948 ua dorëzoi jugosllavëve

1948 (janar) – 1951 (gusht) burg në Prishtinë, pa vendim gjyqi as proces gjyqësor

1951-1953 Internim në Sarajevë, ku punoi si lektor i frëngjishtes në Universitet

1952 Botoi Fillimet e gjuhësisë shqiptare dhe Gramatikë e serbokroatishtes në Prishtinë

1953 Botoi Diftorët e shqipes dhe historiati i tyne në Prishtinë

1954-1955 Punues shkencor në Institutin albanologjik të Prishtinës

1955 Në dhjetor u ekstradua në Shqipëri

1958 Botoi monografinë për nyjat në Tiranë

1959 Kandidat i shkencave

             Dorëzoi monografinë për pronorët e shqipes

1961 Mori gradën Profesor në Universitetin Shtetëror të Tiranës

1964 Dorëzoi disertacionin e doktoratës, por ndërkohë ndryshoi sistemi dhe nuk u bë mbrojtja

1965 Çmimi i Republikës për shkencë në Tiranë

             Emrat në shqipe, tipet e lakimit

1967 U internua në berat për arsye ideore e politike

1970 U pensionua dhe u kthye në Tiranë, pa të drejtë botimi

1979 Në Prishtinë te Rilindja u botua përzgjedhja e veprave Studime albanistike 1

1988 Vdiq dhe u varros në Tiranë

1992 Medalja “Mësues i popullit” nga Presidenti i Shqiprisë Sali Berisha

1993 Medalja “Punonjës i shquar i shkencës dhe teknikës” nga Presidenti i Shqipërisë Sali Berisha

1994 Instituti i Gjuhësisë dhe i letërsisë i Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë në Tiranë botoi Sistemi foljor i letrarishtes shqiptare bashkëkohore të mbetur dorë­shkrim na 1966

1996-2009 Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës në Prishtinë botoi Vepra 1-5

2002 Shtëpia botuese Toena në Tiranë botoi Pesë autorët më të vjetër në gjuhën shqipe nga dorëshkrimi i vitit 1964

2005 Medalja e artë “Lidhja e Prizrenit” nga Presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova

2009 Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës shënoi 100-vjetorin e lindjes; u riatdhe­suan mbetjet mortore të Selman Rizës në Gjakovë, u inaugurua busti i tij po në Gjakovë

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Qendra e Studimeve Albanologjike botoi Vepra të zgjedhura të S. Rizës në një vëllim

Shtëpia botuese Dukagjini në Pejë botoi dorëshkrimin Mendime të shkëputur të një vazhde së vetme

 

Hilmi Agani, Besim Bokshi, Eqrem Çabej, Selman Riza e Rexhep Ismajli, Tiranë 1980