Pandemia përkeqësoi komunikimin mes administratës dhe qytetarëve

Shkup, 30 maj 2021 – Avokati i Popullit në Maqedoninë e Veriut, Naser Ziberi, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë që pjesa më e madhe e institucioneve të shtetit, duke u fshehur pas respektimit të masave për frenimin e koronavirusit, në masë të theksuar kanë pamundësuar realizimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, veçanërisht për kategoritë më të ndjeshme sociale, duke mos iu përgjigjur në kohë qytetarëve.

“Sidomos më e goditur është ajo shtresë, e cila edhe ashtu ka probleme serioze sa i përket komunikimit në qasje deri tek institucionet. Me një fjalë, COVID-19, ka lënë pasoja serioze në promovimin dhe cilësinë e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarëve”, thotë Naser Ziberi, drejtues i institucionit të Avokatit të Popullit në Maqedoninë e Veriut.

Ai nënvizon se pandemia ka shpërfaqur nevojën e digjitalizimit të institucioneve dhe shërbimin e qytetarëve në formë elektronike, sfidë kjo që mbetet edhe për periudhën pas përfundimit të pandemisë, por që shton se kjo rrezikon krijimin e barrierave për realizimin e të drejtave për një pjesë të madhe të qytetarëve, të cilët nuk kanë njohuri, por edhe pajisje për të marrë shërbime në formë elektronike.

“Sidomos duhet pasur kujdes, për të mos krijuar diferenca klasore, në kuptim të shfrytëzimit të privilegjeve që sjell digjitalizimi i shërbimeve, sepse jo të gjithë qytetarët kanë në mundësi që të kenë kapacitetet e nevojshme, humane edhe teknike, për shfrytëzimin e privilegjeve që sjell ky proces.

Pa dyshim, se funksionimi i shoqërisë duhet të jetë çdo herë dhe në formë permanente në funksion të reformave dhe renovimit të inovacione, por edhe një herë e theksoj, se ato inovacione duhet përshtatur kushteve dhe ambientit konkret, për të mos krijuar pabarazi në mesin e qytetarëve, kur bëhet fjalë për realizimin e të drejtave të tyre, në rastin konkret, gjatë komunikimit me qytetarët”, thotë Ziberi.

Përderisa ministri i Shoqërisë Informatike Jeton Shaqiri, gjatë kësaj jave ka theksuar se dikasteri që ai drejton, kundrejt siç është shprehur pritjeve, për të filluar vendi bisedimet për anëtarësim në BE, mbetet i përkushtuar në sigurimin e administratës moderne dhe efikase, të bazuar në digjitalizim, e cila mundëson shërbime të shpejta dhe kualitative ndaj qytetarëve dhe subjekteve afariste.

”Ministria e Shoqërisë Informatike, luan rol të dyfishtë në këtë proces, nga njëra anë si institucioni kompetent përgjegjës mbi udhëheqjen, vijimin dhe njoftimin e implementimit të procesit të Reformës së Administratës Publike”, është zotuar ministri Shaqiri, duke prezantuar raportin e dytë nacional mbi monitorimin e reformës së administratës publike në vend.

Në raportin e Avokatit të Popullit, theksohet se gjatë vitit të pandemisë 2020, ky institucion ka vepruar në 211 parashtresa që kishin të bënin me shkeljen e të drejtave të qytetarëve dhe personave tjerë nga sfera e të drejtave tjera, prej të cilave numri më i madh i parashtruesve ka të bëjë me shkeljen e të drejtës për mosmarrje të përgjigjes sipas kërkesave të tyre me shkrim, të parashtruara tek organet e administratës shtetërore dhe organeve dhe organizatave tjera që kanë autorizime publike.

Temelko Ristevski, ligjërues në Fakultetin e Administratës Publike në Shkup, për Radion Evropa e Lirë, thotë se për momentin sfidë mbetet aspekti etik i qasjes së administratorëve, të cilët jo rrallë kanë shfrytëzuar masat për parandalimin e pandemisë për të mos iu përgjigjur në kohë kërkesave të qytetarëve.

“Dorën në zemër, duhet pranuar se administrata e cila edhe pse është e mbingarkuar, mungojnë profesionistë dhe jo rrallë, paaftësia e tyre kombinohet me dembelizëm dhe në këtë rast pësojnë qytetarët. Jo rastësisht për këtë arsye, në këtë drejtim në vazhdimësi marrim dhe nota negative nga ana e faktorit ndërkombëtar. Pra duhet investuar më shumë në aspektin etik të administratorëve në raport me qytetarët”, thotë Ristevski.

Për të krijuar kushte për mbajtjen e distancës në vendin e punës, si masë për frenimin e koronavirusit, Qeveria mori vendim që administratorët të punojnë me turne, përkatësisht një ditë nga shtëpia dhe një ditë në institucionin ku janë angazhuar. Kjo masë është shfuqizuar nga kjo javë, kështu që të gjithë administratorët që punën e kishin transferuar në kushte shtëpie, janë kthyer në vendet e punës.

(Zërijeta Hajro Jajaga, REL)