Për një Bajram të vërtetë

Reflektime, mësime dhe thirrje për një jetë më të mirë

Imam Gazmend AGA

Muaji i ramazanit mbetet një muaj reflektimi. Reflektimi i vetëdijesimit për lidhjen që duhet të kemi me Krijuesin, reflektimi i vetëdijes se Zoti është mbikqyrës i çdo sjelljeje tonës, relfektimi se duhet të thyejmë zinxhirët e materiales dhe lartësimit shpirtëror, i largimit nga kafshërorja dhe të njësuarit me rngjëlloren. Ky ishte muaji i reflektimit se duhet të jemi më të vetëdijshëm se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe për Zotin, veten tonë dhe mbarë njerëzimin.

Ramazani është muaj i sakrificës, i bamirësisë, i solidaritetit me ata persona dhe familje që kanë njëmijë e një halle në këtë botë. I solidaritetit me ata njerëz që kanë nevojë për përkushtim dhe vëmendje, por që rrethanat i kanë braktisur në një cep të harresës sonë shoqërore.

Ramazani mbetet muaji i vëllazërisë, i ribashkimit te zemrave, i faljes se njeri tjetrit, I lenies Menjane te merive. Ramazani na mesoi te behemi njerez me te mire, me te delire, me te dhimbsur, me te dashur, me solidare, me fales, me te perkushtuar; na mesoi me shume vleren dhe vleresimin e te mirave , si dhe vuajtjen a atyre qe nuk i kane keto te mira.

Per nje muaj, ramazani sherbeu si nje purifikues i ndjenjave dhe mendimeve tona. Purifikim ky, qe ka nevoje te vijoje edhe per njembedhjete muajt e tjere te vitit. Ramazani na mesoi te jemi njerez me te mire, prinder me te Mire, femije me te mire, bashkeshorte me te mire, vellezer e motra me te mire, shoke me te mire, fqinj me te mire, qytetare me te mire. Ramazani na mesoi se me pak perkushtim, te gjithe mund te jemi rober te denje te Zotit e qytetare te denje per shoqerine; le te vijojme te jemi te tille pergjithmone.

Ramazani vazhdon; edhe sot, neser e ne vazhdim duhet te vazhdojme perpjekjen per te jetesuar keto vlera.

BESIMI

Le të mos harrojme fuqinë dhe mirësinë e madhe të besimit.

Duke qene besimtare Allahu ju ka dhene nje vlere te jashtezakonshme; Allahu thote, nese besoni jeni me te lartet. Prandaj duhet te mbusheni me ndjenjen e mirenjohjes dhe falenderimit per statusin ku na ka vendosur Zoti si besimtare..

SHPRESA

Ushqeni shprese dhe besim te meshira e Zotit sepse ai vepron me ju ashtu sikurse ju e njihni ate. Prandaj ta dini se Zoti eshte i dashur, eshte mbikqyres eshte perkrahes ne cdo frymemarrje ne cdo levizje, ne cdo moment.

Mos e humb shpresen, sado gjynahe të kesh, dera e mëshirës për ty do të mbetet e hapur dhe rruga e shpresës gjithmonë e shtruar. Ajo që kërkohet prej teje është vullneti dhe këmbëngulja për të ndryshuar.

Thotë Allahu;

”Dhe mëshira ime ka përfshirë gjithçka.”

Ky është ajeti me shpresedhenes ne Kuran;

”Thuaj: “O robërit e Mi, që i keni bërë keq vetes me gjynahe, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut! Allahu, me siguri, i fal të gjitha gjynahet. Vërtet, Ai është Falësi i madh dhe Mëshirëploti.” (Zumer: 53)

VEPRAT E MIRA

Besimi kërkon praktikë, kërkon aksion, kërkon jetë. Besimi e shtyn besimtarin në adhurim dhe vepra të mira. Në krye të veprave të mira vjen relata me njerëzit; e kreu I kreut është respekti dhe përkujdesja për prindërit.

PRINDËRIT

Iu bej thirrje femijeve, te rinjve qe tu dine vleren prinderve, sepse Allahu e zbret meshiren pikerisht per nevojen qe kane prinderit; nese i braktisim prinderit Allahu e nderpret meshiren..

Nje nga 7 gjynahet e medha eshte mosbindja ndaj prinderve, Ne fakt dhembshuria e dashuria duhet te ekzistoje per te gjithe njerezit, edhe per kafshet. Nje person qe nuk tregon dhembshuri ndaj njerezve, qe nuk e dizenjon jeten e tij sipas boshtit te dhembshurise e meshires, nuk mund te tregoje dhembshuri edhe ndaj prinderve te vet.

Thotë Zoti në Kuran;

24. Lësho para tyre krahët e përuljes prej mëshirës dhe thuaj: “O Zoti im, mëshiroji ata, ashtu siç më kanë rritur, kur unë isha i vogël!”

Jeta është e shkurtër dhe kalimtare. Ne kaq pak vite ne punojme per te fituar pafundesine. Sipas asaj duhet punuar, e nje nga veprat qe na afron me shume me xhennetin eshte respekti e dashuria ndaj prinderve.

Thotë njeriu model, krenaria e njerëzimit, njeriu me I sjellshëm, më I ndjeshëm, më I dashur, Ai që nuk theu njëherë një zemër njeriu, Muhamedi a.s.;

“Çdo gjynah, Zoti mund ta kalojë për jetën tjetër, ndërsa keqtrajtimin e prindit Zoti e dënon në këtë jetë para jetës tjetër”. Hadith

JETA BASHKËSHORTORE

Familja nuk eshte fabrike per prodhim femijesh, Persosmeria e nje kombi nis nga foleja familjare, anetaret e te cileve punojne per kete qellim. Suksesi në folenë familjare është etapa e parë e suksesit në jetën e përgjithshme. Dhe kjo etapë është e varur nga një martesë e shëndoshë.

Bashkimin legal nën emërtimin “kurorë”, mes një mashkulli dhe femre, feja e pranon si themelin, shtyllën, fundamentin e një kombi të mire

“Më i miri prej jush është ai që sillet më mirë me familjen e tij, ndërsa unë sillem më mirë me familjen time” hadith

Nuk ka superioritet te burrit ndaj gruas … sepse ato jane dy individë që plotesojne njeri tjetrin qe sikurse kane detyrime ndaj njeri tjetrit kane dhe te drejta te barabarta ndaj njeri tjetrit. Prandaj femra duhet trajtuar me respekt e dashuri. Cdo gje tjeter nuk eshte prej fese por prej dogma e dhe zakoneve te keqija. Feja islame i ka dhene prioritet te vecante femres per shkak te delikateses dhe mungeses se dhenies te vendit qe meriton ne kohet e sotme. Nuk mund të jetë besimtar I mirë ai që dhunon femrën, bashkëshorten dhe nënën e fëmijëve të tij.

EDUKIMI I FEMIJEVE

Ju bej thirrje muslimaneve ti shkollojne femijet dhe ti edukojne duke mos i lene kurre ne meshire te fatit te fanatizmave, veseve dhe problemeve sociale.

“Kush dëshiron mirëqenie në këtë botë, le të mësojë; kush dëshiron paqë në botën tjetër, edhe ai le të mësojë; kush dëshiron të dy botat, le të merret me

shkencë.”

Muhammedi a. s. ka qenë luftëtar i madh kundër padijes. Për vete ka pohuar se do ta konsideronte të pabekuar atë ditë në të cilën asgjë nuk do të mësonte të re.

RELATA ME FQINJIN DHE NEVOJTARIN

Te jetojme duke e ndare lumturine me njëri tjetrin dhe do gezojme me shme siguri dhe e shijojme me shume lumturine. I bëj thirrje te gjithe te pasurve ta ndajne buken me fqinjin dhe të varfërin se do ta gezojne e sdo varferohen kurrë.


“… e çkado që t’u jepni të tjerëve nga pasuria, ajo do t’u kompensohet në mënyrë të plotë duke mos u dëmtuar ju”. (El-Bekare: 272).
Ose ajetin:
“Kush bën mirë, ai e ka për vete, e kush bën keq, ai vepron kundër vetes, e Zoti yt nuk bën padrejtë ndaj robërve”. (Fussilet: 46).

“Kush ia largon besimtarit një brengë nga brengat e kësaj bote, All-llahu ia lehtëson një brengë nga brengat e Ditës së Kijametit. All-llahu është në ndihmë të robit, përderisa robi është në ndihmë të vëllaut të vet”.

Kurse Pejgamberi s.a.v.s.thotë: “Ai që nuk bëhet i mëshirshëm ndaj njerëzve, nuk do ta mëshirojë Allahu”.

BESIMTARI DUHET TE JETË AKTIV NË SHOQËRI

Te jene aktive ne shoqeri duke kontribuar, duke ndihmuar qe nga ceshtjet te perbashketa te ceshtjeve te ambientit e deri te ceshtjet sociale sepse aty ku ka musliman aty duhet të ketë solidarizim, përkrahje dhe përpjekje dhe ky është musliman i vertete.

Muslimani duhet te kete perpjekjen maksimale … Te mos kete zili te pasurit dhe te mos synojne pasurimin me rruge te shkurtra qe jane te paligjshme dhe skane kenaqesine e Zotit por te punojne me vendosmeri dhe perkushtim..

Këto janë disa nga veprat që do na bënin të kuptonim Bajramin e vërtetë;

BAJRAMI

Bajrami i vertete per ne eshte te jetojme sipas kuranit dhe sipas tradites profetike, larg veseve dhe gjynaheve duke bere cdo lloj perpjekje ne kete drejtim dhe Ramazani ishte mundesi e arte per ta frenuar veten ndaj te keqijave.

Profeti thote se nuk mund te hyni ne xhenet pa besuar e nuk mund te besoni pa dashur njeri tjetrin. Por kjo kerkon mund vendosmeri kerkon vazhdueshmeri me syun e nijetit per te kontribuar.

Muhammedi a.s. ka thënë: “Në ditën e Bajramit, engjëjt ndalen para dyerve dhe thërrasin: “O muslimanë! Shpejtoni te Zoti Fisnik, i cili ju siguron begati dhe ju shpërblen me të mira. Ishit të urdhëruar të faleni (luteni) natën, u falët; ishit të urdhëruar të agjëroni ditën, agjëruat dhe iu nënshtruat Zotit tuaj, pra merrnishpërblimet tuaja!”

Sot është dita e faljes, e paqes. Sot nuk është ditë dëfrimi e pushimi, por reflektimi falenderimi dhe thirrje e fuqishme për të vazhduar relatat e mira me të afërmit dhe njerëzit në përgjithësi. Nuk mund të flasim për bajram të vërtetë nëse I kthehemi të keqes me të keqe, idhnimit me idhnim, thashethemit me thashethem.

Allahu xh.sh. në Kur’an thotë: “E kush fal e bën pajtim, shpërblimi i tij është tek Allahu. Vërtet Ai nuk i do zullumqarët”. (Esh-Shura, 40).

Gjithashtu Allahu xh.sh në Kur’an thotë: “Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja. Andaj (të keqen) ktheje në mënyrën më të mirë, se atëherë ai, me të cilin kishit njëfarë armiqësie, do të bëhet mik i afërt. Mirëpo, këtë nuk mund ta arrijë kush, pos atyre që janë të durueshëm, dhe nuk mund ta arrijë kush, pos atyre që kanë virtyt të lartë”. (Fussilet, 34-35).

Thotë Allahu xh.sh. në Kur’an: “Le t’ua falin (gabimin) dhe mos t’ua zënë për të madhe. A nuk dëshironi që Allahu t’u falë ju? Allahu falë dhe mëshiron shumë”. (En-Nur, 22).

Gjatë faljes një thirrës thërret: “Zoti i juaj ju fali dhe kthehuni drejtë në vendbanimet tuaja sepse kjo është dita e shpërblimit”.

Që Bajrami të ketë kuptim e të mund ta shijojmë atë, ne si besimtarë duhet të reflektojmë mbi përgjegjësitë tona, të trokasim në derën e pendesës, të flakim nga shpirti ynë urrejtjen, xhelozinë, smirën, armiqësinë, të triumfojmë mbi dëshirat e egos dhe me sjelljet dhe veprat tona të fitojmë mëshirën dhe faljen.

Në të vërtetë, Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon, në mënyrë që ju t’ia vini veshin. 19/90

O Zot i Mëshirës dhe Faljes, forcoji zemrat tona në fe. Mbushi zemrat me besim. Udhëzona ne, familjet tona, shoqërinë tonë! O i Dashur, dhurues i dashurisë, furnizoji zemrat tona me dashuri e mëshirë! Pastroji zemrat tona nga urrejtja, smira, xhelozia, armiqësia dhe çdo e keqe. O Zot, dhuroi vendit tonë paqe, begati e mirësi dhe mbroje nga çdo rrezik e fatkeqësi…

O Zot, dhuroji botës paqe e qetësi.

GËZUAR BAJRAMIN, ZOTI E BEKOFTË DHE BEGATOFTË VENDIN TONË TË MREKULLUESHËM, SHQIPËRINË.

Imam Gazmend AGA

Qendra Kulturore Shqiptaro Amerikane “Struga”, Riverdale, NJ

Albanian American Cultural Center “Struga”, Riverdale, NJ