Qeveria e Kosovës emeton 20 milionë euro bono thesari për diasporën

Prishtinë, 6 korrik 2021 – Ministri i Financave dhe Transfereve në Qeverinë e Kosovës, Hekuran Murati, ka bërë të ditur se mes Bankës Qendrore të Kosovës dhe gjashtë bankave komerciale është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për emetimin e bonove të dedikuara për diasporën.

Vlera e këtyre bonove do të jetë 20 milionë euro.

Letrat me vlerë ose bono të thesarit lëshohen nga Ministria e Financave dhe Transfereve sa herë që qeveria ka nevojë për më shumë para. Këto letra janë borxh i qeverisë. Letrat me vlerë në Kosovë kryesisht blihen nga bankat komerciale.

Murati tha se maturitetit i bonove do të jetë trevjeçare dhe pesëvjeçare.

“Periudha e shitjes do të jetë e hapur nga 21 korrik deri më datën 18 gusht, kurse shitja përfundimtare do të bëhet më 20 gusht. Shuma totale që është paraparë është 20 milionë euro, por sipas rregullores, mund të rritet 50 për qind nëse ka kërkesë shtesë”, tha Murati.

Murati shtoi se bonot e thesarit dedikuar diasporës janë si letrat me vlerë, që do të thotë se investimi është i garantuar nga Kosova, kurse fitimi që gjenerohet është i liruar nga tatimi.

Emetimi i bonove të dedikuara diasporës, shtoi Murati, është parë edhe si instrument i cili e mobilizon kapitalin e diasporës që të investohet në projekte zhvillimore dhe jo vetëm të funksionojë si konsum.

Ai ka bërë të ditur se gjatë ditëve në vijim do të bëhen shpalosje dhe shpjegime të detajuara për këto bono dedikuar diasporës.

Përgjatë viteve, mjetet e dërguara në Kosovë nga qytetarët e saj që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botë, në vit kanë qenë në mbi gjysmë miliard euro.

Për 13 vjet, Kosova ka pranuar afër nëntë miliardë euro remitenca.

Këto mjete paraqesin kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë së të ardhurave dytësore në Kosovë.

(REL)