Shqipëria e fundit në Europë për të ardhurat për frymë dhe konsum në 2020

Shqipëria kishte të ardhurat më të ulëta për frymë edhe në vitin pandemik 2020, me vetëm 30% të mesatares së Bashkimit Europian dhe 39% të konsumit individual për frymë, duke treguar se familjet shqiptare kanë mirëqenien më të ulët në Europë.

Të dhënat janë publikuar sot nga Eurostat. Treguesit matin Prodhimin e Brendshëm Bruto për banor dhe të ardhurat individuale për frymë, me metodën e barazisë së fuqisë blerëse, dhe çka i bën të ardhurat mes vendeve të krahasueshme.

Që prej 2016-s, Prodhimi i Brendshëm Bruto për frymë ka mbetur në nivelin e 30% të mesatares europiane, duke mos bërë përpara në të ashtuquajturin proces të konvergjencës, që nënkupton që vendi ynë duhet të rritej më shpejt se mesatarja europiane, në mënyrë që të kapë sa më shpejt mesatares e BE-së.

Përkundrazi, në 2020-n është thelluar edhe diferenca me shtetet e tjera të rajonit. Pas Shqipërisë renditet Bosnjë-Hercegovina, me 33% të mesatares europiane. Në vitin 2016, diferenca mes këtyre dy shteteve më të varfra të Europës ishte 1 pikë përqindje, ndërsa në 2020-n është thelluar në tre pikë përqindje.

 

Maqedonia e Veriut e ka treguesin në 38% të mesatares europiane (nga 37% në 2016-n), Serbia 43% (nga 39% në 2016-n) dhe më i larti është në Mal të Zi, me 45% të mesatares europiane, ndonëse me rënie të ndjeshme nga viti i mëparshëm, kur rezultoi 50%. Të dhënat për Kosovën mungojnë.

 

Edhe në treguesin tjetër, për konsumin individual për frymë, që mat mirëqenien familjare të familjeve, Shqipëria është sërish e fundit në Europë, me 39% të mesatares së BE-së, përkundrejt 42% në Bosnjë-Hercegovinë, 43% në Maqedoninë e Veriut, 51% për Serbinë dhe 59% për Malin e Zi.

Europa

Sipas Eurostat, në vitin 2020, Luksemburgu dhe Irlanda shënuan nivelin më të lartë të PBB-së për frymë të matur sipas barazisë së fuqisë blerëse në Bashkimin Europian, në 163% dhe 109% mbi mesataren e BE-së.

Të dhënat tregojnë dallime thelbësore midis shteteve anëtare të BE-së për sa i përket PBB-së për frymë, e përdorur për të matur aktivitetin ekonomik. Pas Luksemburgut dhe Irlandës, Danimarka (35% mbi mesataren e BE-së), Holanda (32% më lart), Austria (24% më lart), Suedia dhe Gjermania (të dyja 23% më lart) vijnë në krye të listës me një GDP për frymë. më shumë se 20% mbi mesataren.

Në të kundërt, Bullgaria (45% nën mesataren e BE-së), Greqia (38% më poshtë), Kroacia (36% më poshtë), Sllovakia dhe Letonia (të dyja 30% më poshtë) regjistruan PBB-në më të ulët për frymë.

Në vitin 2020, edhe nivelet e konsumit aktual individual (AIC) në BE treguan dallime të konsiderueshme. E përdorur si masë e matjes së mirëqenies materiale të familjeve, AIC për frymë e shprehur në standardet e barazisë së fuqisë blerëse (PPS) varionte nga 61% në 145% të mesatares së BE-së në të gjitha shtetet anëtare në vitin 2020.

Luksemburgu regjistroi nivelin më të lartë të AIC për frymë në BE me 45% mbi mesataren e BE-së, i ndjekur nga Gjermania (24% më lart), Danimarka (22% më lart), Holanda (17% më lart) dhe Austria (16% më lart) . Në vitin 2020, nëntë shtete anëtare regjistruan AIC për frymë mbi mesataren e BE-së.

Nivelet më të ulëta të AIC për frymë u regjistruan në Bullgari (39% nën mesataren e BE-së), Kroaci (32% më poshtë), Hungari dhe Letoni (të dyja 30% më poshtë) dhe Sllovaki (29% më poshtë).
Gjatë tre viteve të fundit, AIC për frymë në raport me mesataren e BE-së ka ndryshuar në shumicën e Shteteve Anëtare.

Një rritje e qartë u regjistrua në Rumani (80% e mesatares së BE-së në 2020 krahasuar me 74% në 2018), e ndjekur nga Danimarka (122% kundrejt 117%), Polonia (83% kundrejt 78%), Hungaria (70% kundrejt 65%), Lituania (95% kundrejt 91%) dhe Bullgaria (61% kundrejt 57%).

Në të kundërt, uljet më të dukshme u regjistruan në Spanjë (85% në 2020 kundrejt 92% në 2018) dhe Luksemburg (145% kundrejt 152%), e ndjekur nga Malta (81% kundrejt 86%), Irlanda (90% kundrejt 95%), Greqisë (74% kundrejt 78%) dhe Italisë (96% kundrejt 100%)./Monitor

  • foto galeri
  • foto galeri
  • Revista Monitor