Suedia heq Shqipërinë nga lista e vendeve të sigurta për COVID-19 nga 20 shtatori

Njoftimin e dha ministria e Drejtësisë së Suedisë

Ndryshimet në ndalimin e hyrjes për njerëzit që banojnë në vende të caktuara

Së fundi, Qeveria ka vendosur që Shqipëria, Armenia, Azerbajxhani, Brunei, Japonia dhe Serbia do të hiqen nga lista e vendeve ku banorët në përgjithësi përjashtohen nga ndalimi i hyrjes vetëm me arsyetimin se ata banojnë atje, ndërsa Uruguaji do t’i shtohet Lista.

Vendimi zbatohet që nga 20 shtatori. Kjo do të thotë që ndalimi i hyrjes do të rikthehet për njerëzit që banojnë në vendet e fshira nga lista, ndërsa njerëzit që banojnë në Uruguaj do të përjashtohen në përgjithësi nga ndalimi i hyrjes.

Përjashtimet e tjera nga ndalimi i hyrjes gjithashtu do të vazhdojnë të zbatohen për njerëzit që banojnë në ato vende.

Këto ndryshime janë rezultat i një përditësimi të rekomandimeve të BE -së në lidhje me udhëtimin në BE nga vendet e treta të miratuar më 9 shtator 2021, bazuar në informacionin nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC).