Zyra e Prokurorit të Specializuar shpjegon përse kërkoi pezullimin e vizitave dhe komunikimeve për Thaçin, Veselin e Rexhepin

Hagë, 24 nëntor 2023Zyra e Prokurorit të Specializuar, ka bërë të ditur se pas një hetimi  brenda Speciales, ka zbuluar se ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli e Rexhep Selimi, kanë thyer rregullat duke zbuluar identitetin e dëshmitarëve të fshehtë dhe duke ndarë prova konfidenciale.

Prokurorja amerikane Kimberly West, e cila tani drejton Prokurorinë Speciale të Hagës, ka propozuar rregulla më strikte të paraburgimit për Thaçin, Veselin dhe Selimin.

Sipas Prokurorisë Speciale janë zbuluar prova të tentativave për të penguar drejtësinë, duke përfshirë udhëzime nga të akuzuarit për mënyrën se si dëshmitarët duhet të dëshmojnë dhe përpjekje për të ndikuar në qasjen ndaj dëshmitarëve.

Si rezultat i kësaj, Prokuroria ka kërkuar të ndalohet komunikimi mes të akuzuarve, e po ashtu pezullimin e të gjithë komunikimeve të jashtme, si dhe monitorimin e rreptë të komunikimeve të lejuara brenda Speciales.

Për të adresuar këto shkelje, Prokurorja West po kërkon ndërprerjen e vizitave personale dhe telekomunikimeve që nuk janë thelbësisht të nevojshme, duke përfshirë qartësime për vizita nga familjarë të caktuar dhe zyrtarë konsullorë, të cilat duhet të marrin aprovimin e mëparshëm nga gjyqtarët.

“Këto masa synojnë të mbrojnë integritetin e procedurave dhe dëshmitë e dëshmitarëve nga ndonjë ndërhyrje e mëtejshme e paligjshme. Prokuroria Speciale ka qenë aktive në hetimin e vizitave dhe komunikimeve të të akuzuarve, duke përfshirë regjistrimin fshehtë për të zbuluar shkeljet e tyre të rregullave dhe përpjekjet për të ndikuar në dëshmitarët”, thuhet në dokument.

Po ashtu Prokuroria detajon biseda specifike që tregojnë se si të akuzuarit kanë përdorur vizita të pa privilegjuara për të kaluar udhëzime dhe mesazhe të ndryshme për të ndikuar në rrjedhën e gjykimit.

Ky veprim i Prokurorisë vjen si përgjigje ndaj veprimeve të rrezikshme që kërcënojnë procedurat ligjore dhe që janë të nevojshme për të siguruar një proces të drejtë dhe transparent.

Dëshmitarë të shumtë të mbrojtur në këtë rast kanë raportuar se janë kontaktuar nga persona që përpiqen të pengojnë ose ndikojnë në dëshminë e tyre. Siç përshkruhet më poshtë, në një numër rastesh, këto qasje u treguan se ishin drejtuar nga një ose më shumë nga tre të akuzuarit dhe/ose personat që i kishin vizituar ata në Hagë.

Në bazë të autorizimit gjyqësor nga gjyqtari i vetëm, Zyra e Prokurorit të Specializuar tregon se ka regjistruar në mënyrë të fshehtë vizita me audio tek tre të akuzuarit në Qendrën e Paraburgimit.

Nga vetëm përzgjedhja e kufizuar e vizitave të regjistruara, dhe pavarësisht disa pengesave për shqyrtim, ZPS thotë se në shumë raste, tre të Akuzuarit përdorën vizitat e tyre për të shpërndarë në mënyrë të paligjshme informacionin e dëshmitarëve të mbrojtur, për të identifikuar dëshmitarët, dhe në rastin e Thaçi, në mënyrë të përsëritur i udhëzoi vizitorët që të kërkonin të manipulonin dëshmitë e dëshmitarëve. Secila prej këtyre çështjeve shpjegohet në mënyrë të detajuar.

Raportimi i dëshmitarëve në Speciale (Me redaktime)

Dëshmitari i ZPS-së identiteti i të cilit mbetet i fshehur nga Specialja, më 30 janar 2023, raportoi se ishte kontaktuar në mars 2023 – vetëm disa javë para fillimit të gjykimit të caktuar.

Sipas dokumentit, Hashim Thaçu dhe Kadri Veseli kishin udhëzuar drejtpërdrejt një person që i vizitoi ata në Hagë që të organizonte që dikush të kontaktonte familjen e personit në fjalë, për të përcjellë një mesazh. Mesazhi i dërguar tek dëshmitari i Speciales ishte se duhet të tërhiqet si dëshmitar ose të dobësojë provat kundër të akuzuarit në këtë rast.

Megjithatë, ka dëshmi se Veseli kishte treguar qëllimin e tij për të shfrytëzuar vizitën e grupit në Thaçit për t’u takuar edhe vetë me ta.

Dëshmitari “Filan Fisteku”, është një dëshmitar i mbrojtur, identiteti i të cilit iu zbulua të akuzuarit më 30 janar 2023. Në prill 2023, raportoi se ishte kontaktuar nga dy individë me një mesazh, të dorëzuar në emër të të tjerëve, që të tërheqë dëshminë e kundër tij.

Këto rrëfime të dëshmitarëve vërtetohen nga regjistrimet, të cilat siç përshkruhet më poshtë, demonstrojnë se informacioni konfidencial, duke përfshirë identitetet e dëshmitarëve dhe udhëzimet që duhet t’u përcillen dëshmitarëve, në fakt po transmetohen nga Qendra e Paraburgimit.

Zyra e Prokurorit të Specializuar thekson se që në fillim tre të akuzuarit bënë përpjekje aktive për të penguar monitorimin e bisedave të tyre, gjë që gjithashtu ka penguar dhe vonuar ndjeshëm procesin e shqyrtimit të regjistrimeve.

Për shembull, gjatë pjesëve të shumta të vizitave: Tre të Akuzuarit dhe vizitorët e tyre pëshpëritin dhe/ose flasin me tone të heshtura; dëgjohet muzika duke luajtur brenda dhomës ndërsa njerëzit flasin; të paraburgosur të pacaktuar hyjnë në dhomë dhe marrin pjesë në disa pjesë të vizitave; individët në dhomat e vizitave angazhohen në biseda të shumta njëherësh, ndonjëherë në një mënyrë që duket se synon të bëjë më shumë monitorimin e bisedave.

Tre të akuzuarit në mënyrë të përsëritur i kanë përdorur vizitat e tyre jo të privilegjuara në Qendrën e Paraburgimit për të zbuluar identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur dhe detaje konfidenciale rreth

Thaçi diskutoi në mënyrë të ngjashme [REDAKTUAR]. Në secilin rast, THAÇI ka dhënë informacion identifikues, ka shpalosur përmbajtjen e dëshmisë së seancës private dhe ka shprehur keqdashje ndaj dëshmitarit.

VESELI diskutoi për dëshminë e seancës private të [REDAKTUAR], duke përfshirë këtu diskutimin për fshatin përkatës dhe Veseli duke ofruar një përshkrim fizik të dëshmitarit.

Ashtu si Veseli edhe Rexhep Selimi ka diskutuar edhe për dëshmitë konfidenciale [REDAKTUAR]. Gjatë diskutimit, SELIMI, ndër të tjera, Selimi ofroi informacion identifikues dhe diskutoi dëshmitë e dëshmitarëve të tjerë të mbrojtur.

Regjistrimet tregojnë se Thaçi ka abuzuar në mënyrë të përsëritur me vizitat e paprivilegjuara për të dhënë udhëzime se si duhet të dëshmojnë dëshmitarët dhe i ka udhëzuar vizitorët e tij që t’u afrohen dëshmitarëve në emër të tij.

Thaçi udhëzoi vazhdimisht [REDAKTUAR] që t’i jepte udhëzime se si të dëshmonte, duke përfshirë, ndër të tjera, për të minimizuar lidhjen e tij me Shtabin e Përgjithshëm; të mohojë disa fakte që kanë të bëjnë me strukturën e UÇK-së; si të përgjigjesh kur tregohen prova të veçanta; dil nga këtu si një hero; mos u largo me turp.

Në dokument thuhet se kufizimi i kontakteve dhe komunikimeve të tre të akuzuarve në mënyrën e kërkuar është i nevojshëm dhe proporcional. Në të vërtetë, siç detajohet më poshtë, masat e kërkuara (në këtë moment) janë më pak kufizueset e disponueshme dhe të nevojshme për të arritur objektivin përkatës.

Paneli ka gjetur vazhdimisht një rrezik që tre të akuzuarit, ndër të tjera, të pengojnë procedurat ose të kryejnë krime të mëtejshme

Hetimet e ZPS-së tregojnë se këto shqetësime jo vetëm që janë të bazuara mirë, por se tre të akuzuarit janë të përfshirë në mënyrë aktive në të paligjshme sjellje që është e dëmshme për sigurinë dhe mirëqenien e dëshmitarëve dhe që dëmton drejtpërdrejt integritetin e procedurave.

Në veçanti, sa i përket të paraburgosurve Sabit Januzi, Ismet Bahtijari dhe Isni Kilaj, këta persona janë gjithashtu të implikuar drejtpërdrejt në disa nga incidentet e sjelljes penguese që kërkonin në radhë të parë kufizimin e tre të akuzuarve.

Për të minimizuar më tej rrezikun e informacionit ose mesazheve konfidenciale që transmetohen përmes të arrestuarve të tjerë (duke vënë në dukje, në lidhje me Jakup Krasniqin në veçanti, se parandalimi tërësisht i çdo kontakti ose komunikimi mes tij dhe tre të akuzuarve në çdo kohë mund të jetë i vështirë logjistikisht duke pasur parasysh fakti i gjykimit në vazhdim, në të cilin ata paraqiten së bashku).

ZPS-ja kërkon gjithashtu që të urdhërohet Sekretaria të refuzojë vizitat tek ndonjë prej të paraburgosurve të tjerë.

Në këtë kontekst, “në lidhje me kërkesën që vizitat e privilegjuara të kufizohen vetëm për avokatin dhe bashkë-avokatin, vihet re se të paktën një anëtar i një ekipi mbrojtës ka marrë pjesë në vizita jo të privilegjuara me një ose më shumë nga tre të akuzuarit, përveç klientëve të tyre, dhe duket se ka pasur ndërveprime të drejtpërdrejta me një person i përfshirë në veprimtarinë penguese”.

Sipas ZPS-së, duke pasur parasysh të gjitha këto veprime, dhe rreziqet që vijojnë për dëshmitarët dhe integritetin e procedurave, është kërkuar një urdhër urgjent për ndarjen e menjëhershme të tre të akuzuarve dhe pezullimin e të gjitha komunikimeve në pritje të përcaktimit nga Paneli për bazueshmërinë e kësaj kërkese.

Zyra e Prokurorit të Specializuar kërkon që masat e përshkruara më lart të urdhërohen nga Paneli, duke përfshirë në bazë urgjente, por të përkohshme, ndarjen dhe pezullimin e menjëhershëm të të gjitha komunikimeve të tre të akuzuarve./Telegrafi/

Dokumenti i Gjykatës Speciale në gjuhën angleze.

(Telegrafi)