UKRAINA 2022 : Fushë  beteje në mes dy qytetërimesh

Demokraci liberale Europiane versus  Autokraci tradicionale Ruse.                                                                        Sami Repishti, PhD (  “Politika ruse ashtë e pandryshueshme: metodat, taktikat, manovrimet;... »