Riaktivizohet lobi shqiptar në SHBA

Uashington,29 prill 2021 – Sistemi politik amerikan u mundëson qytetarëve pjesëmarrjen në procese vendim-marrëse, përmes ndikimit ose lobimit në çështje... »