Përshpejtimi i takimeve për vizë

Çështje të Emigracionit: Për ju Avokati Kieran Both Për shkak të pandemisë së Covid-19-ës, udhëtimet ndërkombëtare janë bërë të paparishikueshme.... »