Virtyt dhe Vërtet 

Astrit Lulushi  Dashuria platonike është një lloj dashurie në të cilën tiparet romantike nuk ekzistojnë, por do të thotë më... »